Sluiten

Smit Gardenier

Smit Gardenier bestaat uit Martijn Smit en Marjolein Gardenier. Martijn is de bestuursadviseur/trainer van ons bedrijf en Marjolein de juridisch adviseur.

MARTIJN SMIT

Iedere keer opnieuw geeft het energie om knopen te ontrafelen en een nieuwe koers te definiëren. Lastige vraagstukken gaan altijd om belangen en de mensen die aan tafel zitten. Juist daar zit ook mijn interesse en kracht. Samen optrekken om een beter perspectief te vinden.

Mijn ervaring en expertise heeft een stevige basis. Binnen het openbaar bestuur in de rol van burgemeester en daarnaast als toezichthouder van maatschappelijke organisaties. Het blijft inspirerend om bestuurders, directies en teams in hun kracht te zetten. Het gaat om resultaat en daarbij zijn persoonlijke waarden, eigen drijfveren en de kunst van samen optrekken bepalend. Mooi om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

MARJOLEIN GARDENIER

De passie voor het juridische vak is jarengeleden ontstaan tijdens mijn eerste baan als secretaresse op een advocatenkantoor.  Vervolgens heb ik zelf de studie Rechten opgepakt en na een carrière bij verschillende dierenwelzijnsorganisaties, ben ik inmiddels al weer geruime tijd werkzaam als juridisch adviseur met name binnen de (gemeentelijke) overheid en zorg- en onderwijsinstellingen.

De rode draad in mijn werkzaamheden is het op voortvarende, doortastende wijze aanpakken van knelpunten en het vinden van een praktische en passende oplossing. Door open te staan voor een andere mening, begrip te hebben voor een afwijkend geluid of daar zelfs ook zelf wat van te leren, is een oplossing vaak makkelijker te vinden dan aanvankelijk gedacht. Een probleem of geschil begrijpelijk en inzichtelijk maken; daar begint het mee. De weg naar de oplossing biedt zich dan vaak bijna als vanzelf aan. Vandaar ook ons motto: complexe zaken, inzichtelijk maken.